Onze school

 

 

       

 

KNS "De Reinbôge" is een basisschool, gelegen aan de rand van het dorp en grenzend aan de weilanden. De school heeft van binnen verfrissende kleuren in ‘regenboog’-stijl, waarbij ieder lokaal zijn eigen basis-regenboogkleur heeft.

Kindcentrum Tersoal

Basisonderwijs en peuteropvang: wij werken volgens een kindcentrumachtig principe: één pedagogisch concept en een doorgaande lijn.

Kleinschaligheid
Doordat we een school zijn in een klein dorp, kent iedereen elkaar goed. In een klas zitten meerdere groepen, waardoor de kinderen ook al snel leren met jongere of oudere kinderen om te gaan. Doordat de groepen klein zijn, kan er veel aandacht gegeven worden aan ieder kind. De leerkrachten kennen alle kinderen en de kleinschaligheid zorgt voor korte lijntjes tussen thuis en school.

Veiligheid en geborgenheid
Om tot leren te kunnen komen, moet een kind zich prettig voelen. M.b.v. de Vreedzame School geven wij alle kinderen op school de vaardigheden mee die ze nodig hebben om op een goede manier zich weerbaar in de samenleving op te stellen. Momenteel zijn we bezig met het uitbreiden hiervan naar een Vreedzaam Dorp, zodat iedereen zich ook in de speeltuin en op straat veilig kan voelen.

Kwalitatief goed onderwijs
We kijken naar waar een kind goed in is en bouwen daarop verder. We zijn een basisschool waar we het belangrijk vinden dat kinderen de basisvaardigheden zo goed als mogelijk leren te beheersen. Rekenen, lezen en begrijpen wat je leest heb je in je hele verdere leven enorm veel nodig! Uiteraard wordt er ruimschoots aandacht gegeven aan de andere vak- en vormingsgebieden. Daarnaast zijn er ook allerlei buitenschoolse activiteiten op het gebied van bijv. sport en cultuur. 

Onze missie: “Zet in op de toekomst!”

Aandacht en zorg voor alle kinderen
Elk kind leert op zijn/haar eigen specifieke manier en daar wordt het onderwijs bij ons op school zoveel mogelijk op afgestemd. Het is dus niet zo dat alleen die leerling die rekenen of lezen moeilijk vindt extra aandacht krijgt, maar ook kinderen die op of boven hun niveau werken. Alle kinderen hebben onderwijsbehoeften waaraan we tegemoet willen komen. Kinderen die juist heel makkelijk leren hebben extra uitdaging nodig en ook dat kunnen wij bieden. Dit alles wordt ondersteund door een goede zorgstructuur. Met ingang van 1 januari 2012 valt onze school onder PCBO Leeuwarden en omstreken, deze organisatie waarborgt en versterkt onze zorgstructuur.

Betrokkenheid van de ouders
Een goede samenwerking is een belangrijke basis voor het kind om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen!

Enthousiast team! Johan, Anita, Jannie, Wieke, Lieke en Ciska

 

 

 

 

De Reinbôge”:

In teken fan Gods trou oan alles wat libbet. De Reinbôge as teken fan hoop en útsjoch foar de takomst. Wij meie ek op skoalle dy hoop en trou fan Gods ferbûn trochjaan oan de bern.

 

De Regenboog”:

In teken van Gods trouw aan alles wat leeft. De Regenboog als teken van hoop en uitzicht voor de toekomst. Wij mogen ook op school die hoop en trouw van Gods verbond doorgeven aan de kinderen.