Vereniging PCBO Leeuwarden en omstreken

Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken!

Protestants Christelijk Basis Onderwijs Leeuwarden en omstreken


PCBO Leeuwarden en omstreken heeft de uitdagende taak om in de 21ste eeuw vorm en inhoud te geven aan protestants Christelijk onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar in de gemeente Leeuwarden. Dit gebeurt in veertien basisscholen met in totaal achtien locaties; dertien verspreid over Leeuwarden en 5 locaties respectievelijk in Wirdum, Grou, Akkrum, Aldeboarn en Tersoal.

In elke school werken professionele onderwijsmensen met grote betrokkenheid én met veel plezier aan opleiding en vorming. Zo bieden we aan al onze leerlingen onderwijs op maat: bereikbaar, toegankelijk en met oprechte aandacht voor iedereen.

Onze missie: vanuit een christelijke identiteit zorgt PCBO Leeuwarden voor hoogwaardig, innovatief en gedegen onderwijs, met aandacht voor de talenten van ieder kind.

www.pcboleeuwarden.nl

(Zie ook in schoolgids elders op deze website)