Zendingsprojecten

Iedere maandag nemen de kinderen 'zendingsgeld' mee naar school. We steunen daar op dit moment 2 'vaste' doelen mee, te weten:

Om het ook voor de kinderen wat concreter te maken, hebben we vorig jaar een presentatie gehad van laatstgenoemde stichting, waarvan een vertegenwoordiger samen met een Tadzjikische jongen op school zijn geweest om met een powerpointpresentatie hun werk aan ons allen te laten zien. Deze jongen was nl. in NL vanwege een operatie aan zijn voet, welke door hulp van deze stichting hier mogelijk werd.

Deze stichting kent nl. de volgende doelstelling: Een toekomst geven aan kinderen die zonder hulp geen toekomst hebben! Gehandicapte kinderen, weeskinderen, straatkinderen en zieke kinderen. Stichting Sviatoslav zet zich in voor de kinderen in de Russische stad Sint Petersburg en in Tadzjikistan, een van de armste landen ter wereld.

Met de aanwezigheid van deze Tadzjikische jongen kwam het voor de kinderen even helemaal ‘dichterbij’… Een indrukwekkende presentatie met veel foto’s en verhalen over de situatie daar en waar de stichting mee bezig is. Ze waren hier erg van onder de indruk en sindsdien zijn de opbrengsten ook weer aanzienlijk omhoog gegaan! Voor meer informatie over deze stichting, verwijs ik u naar hun website (klik op hun naam, voor een doorlink). 

Stichting 'Zending over grenzen' is een stichting die we al langere tijd steunen. Dit in de vorm van een ‘sponsorgezin’ die vanwege de slechte leefomstandigheden niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.  Ook deze stichting dragen we een warm hart toe. We hebben recentelijk weer een nieuw gezin 'toegewezen' gekregen, omdat het vorige gezin met onze gelden het één en ander op heeft kunnen bouwen, waardoor ze nu eerst zelfstandig verder kunnen...! Met Kerst hebben we van ons nieuwe gezin een kaartje gekregen, waarop in ieder geval ook hun dank aan ons uitgesproken werd. Bij een volgende berichtgeving houden we u op de hoogte! Voor meer informatie over deze stichting, verwijs ik u naar hun website (klik op hun naam, voor een doorlink).

Naast bovengenoemde 'vaste' projecten willen we natuurlijk ook geld reserveren voor incidentele doeleinden, bijv. na rampen die zich voordoen of andere éénmalige donaties naar doelen die we om welke reden dan ook op dat moment interessant vinden (bijv. gekoppeld aan een thema o.i.d.) Ook hebben we al een aantal keren meegedaan aan 'Actie Schoenmaatjes', waarbij vele arme kinderen met een goed gevulde 'schoenendoos' een leuk Kerstcadeautje krijgen! De kinderen versieren en vullen deze dozen helemaal zelf en vervolgens worden ze door 'Stichting Edukans' getransporteerd. Ook een erg leuk en tastbaar project! (Klik op hun naam voor meer informatie)

Op schoolniveau hebben we nu afgesproken dat we jaarlijks de 'Actie Schoenmaatjes' en de zgn. actie 'Schaatsen voor Water' met elkaar gaan afwisselen. 'Schaatsen voor Water' heeft als doel het bewerkstelligen van schoner drinkwater in landen in Afrika waar dat absolute noodzaak is. De kinderen gaan dan ook daadwerkelijk schaatsen, om zo gesponsord te kunnen worden, t.b.v. deze actie. In 2007 en in 2009 hebben we hier ook aan meegedaan en toen hebben de kinderen heel wat geld 'bijelkaar geschaatst'! (Klik op hun naam voor meer informatie)