Contactgegevens

Schoolgegevens:

    KNS "De Reinbôge"

    It Pounsmiet 20

    9014 CK  Tersoal

    Tel. 0515-521838

    email: info@dereinboge.nl

 

Schoolleider:

    Dhr. J. Meesters